Formulas With Category: Drain Downward

<< BackEnglish Pinyin Chinese Category
Rhubarb and Licorice Decoction da huang gan cao tang Drain Downward
Pill Requiring a change of Clothes geng yi wan Drain Downward
Major Sinking into the Chest Decoction da xian xiong tang Drain Downward
Three substance decoction with Magnolia Bark hou po san wu tang Drain Downward
Regulate the stomach and order the qi Decoction tiao wei cheng qi tang Drain Downward
Minor order the qi decoction xiao cheng qi tan Drain Downward
Coicis, Prepared Aconite, and Baijiangcao Powder yi yi fu zi bai jiang san Drain Downward
Major Order the Qi Decoction da cheng qi tang Drain Downward
Coicis Decoction from the standards yi yi ren tang Drain Downward
Rhubarb and Moutan Decoction da huang mu dan tang Drain Downward
Major Sinking inot the chest pill da xian xiong wan Drain Downward
Increase the Fluids and Order the Qi Decoction zeng ye cheng qi tang Drain Downward
Revised Major order the Qi decoction fu fang da cheng qi tang Drain Downward
Cool the Diaphram Powder liang ge san Drain Downward
Clear the Heart and Cool the Diaphragm Powder qing xin liang ge san Drain Downward
Newly-Augmented Yellow Dragon Decoction xin jia huang long tang Drain Downward
Yellow Dragon Decoction huang long tang Drain Downward