Herbs With Category: Moist Laxative

<< BackEnglish Latin Pinyin Chinese Category
Hemp Seeds Cannabis Semen huo ma ren 火麻仁 Moist Laxative
Bush Cherrt Pit Pruni Semen yu li ren 郁李仁 Moist Laxative